Pompy budowlane

Obniżanie poziomu wody gruntowej.

Bardzo często w trakcie realizowania wszelkiego rodzaju prac budowlanych, dochodzi do sytuacji, kiedy koniecznością staje się obniżenie poziomu wody gruntowej na danym terenie, na czas realizacji konkretnych robót. Ma to miejsce najczęściej w przypadku, kiedy roboty będą realizowane na terenie podmokłych. Zdecydowanie najczęściej takie sytuacje zdarzają się podczas robót związanych z budową nowych dróg, autostrad […]

Pompy budowlane

Pompy stosowane w branży budowlanej.

W codziennej pracy wielu firm budowlanych, zachodzi regularna konieczność wykorzystania odpowiednio dobranych pomp. Mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z konieczność realizacji prac odwodnieniowych, aczkolwiek bardzo często chodzi też o klasyczny transport wody na terenie budowy, jak również inne zadania, w których różnorodne pompy będą niezbędne. Jednym z rozwiązań w tym zakresie, będą pompy odwodnieniowe, […]