Pozostałe

Czym jest i skąd się wzięło obowiązkowe ubezpieczenie rolników?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników jest swego rodzaju odpowiedzią rządów naszego kraju na wydarzenia, które nieomal nie doprowadziły do całkowitego paraliżu sektora rolnego. Mówimy oczywiście o słynnej powodzi z roku 1997, kiedy przez kraj przelała się ogromna fala powodziowa doprowadzając do zniszczenia dziesiątek tysięcy hektarów upraw i tysięcy zabudowań rolniczych. Niestety większość rolników była całkowicie nie ubezpieczona, wobec czego, praktycznie rzecz biorąc, ich gospodarstwa nadawały się do upadku. Oczywiście w tamtej sytuacji utrzymali się tylko dzięki interwencji rządu i pieniędzy z rezerw budżetowych. Aby jednakże uniknąć tego typu interwencji, postanowiono wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Gdzie określony jest obowiązek wykupienia ubezpieczeń rolnych?

Oczywiście aby taki obowiązek mógł być respektowany, a brak ubezpieczenia pociągany do odpowiedzialności karnej, trzeba było na to wszystko przygotować i przegłosować odpowiednią ustawę. W tym zakresie, obecnie obowiązuje w kraju Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Precyzuje one wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z ubezpieczeniami rolników. Dokładanie wskazuje, które gospodarstwa rolne powinny wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolne, oraz w jakim zakresie jest to niezbędne. Te kwestie akurat warto wiedzieć, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo prowadzenia gospodarstwa.

Które gospodarstwa podlegać będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne?

W tym przypadku trzeba będzie spełnić dwie przesłanki, aby podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolników. Trzeba prowadzić gospodarstwo o powierzchni upraw powyżej jednego hektara, oraz w całości lub przynajmniej w części podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. W takich przypadkach, możemy automatycznie powiedzieć, iż trzeba wykupić niezbędne ubezpieczenia rolnicze.

Jakie ubezpieczenia koniecznie należy wykupić?

Warto także podkreślić, iż obowiązek dotyczy w pewnych zakresach wszystkich rolników. Jednakże jeśli dany rolnik podlegać będzie pod wspomnianą wyżej ustawę, to będzie on obowiązany do wykupienia następujących ubezpieczeń:

  • obowiązkowe OC rolników – które gwarantuje zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich, w toku prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – zapewniające zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, takich jak wichury, ulwy, powodzie, huragany, oraz upadek statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie pojazdów rolnych – dotyczy wszystkich rolników, niezależnie od podlegania pod przepisy ustawy. Każdy pojazd poruszający się pod drogach publicznych powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – dotyczy tylko tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. W takim przypadku, powinni oni ubezpieczać co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych.

Kilka tych ubezpieczeń więc jest. Trzeba tutaj umiejętnie dopasować odpowiednie do siebie oferty, tak, aby ogólnie gospodarstwo rolne było zabezpieczone na każdą okoliczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *