Pozostałe

Czym jest i skąd się wzięło obowiązkowe ubezpieczenie rolników?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników jest swego rodzaju odpowiedzią rządów naszego kraju na wydarzenia, które nieomal nie doprowadziły do całkowitego paraliżu sektora rolnego. Mówimy oczywiście o słynnej powodzi z roku 1997, kiedy przez kraj przelała się ogromna fala powodziowa doprowadzając do zniszczenia dziesiątek tysięcy hektarów upraw i tysięcy zabudowań rolniczych. Niestety większość rolników była całkowicie nie ubezpieczona, wobec czego, praktycznie rzecz biorąc, ich gospodarstwa nadawały się do upadku. Oczywiście w tamtej sytuacji utrzymali się tylko dzięki interwencji rządu i pieniędzy z rezerw budżetowych. Aby jednakże uniknąć tego typu interwencji, postanowiono wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Gdzie określony jest obowiązek wykupienia ubezpieczeń rolnych?

Oczywiście aby taki obowiązek mógł być respektowany, a brak ubezpieczenia pociągany do odpowiedzialności karnej, trzeba było na to wszystko przygotować i przegłosować odpowiednią ustawę. W tym zakresie, obecnie obowiązuje w kraju Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Precyzuje one wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z ubezpieczeniami rolników. Dokładanie wskazuje, które gospodarstwa rolne powinny wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolne, oraz w jakim zakresie jest to niezbędne. Te kwestie akurat warto wiedzieć, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo prowadzenia gospodarstwa.

Które gospodarstwa podlegać będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne?

W tym przypadku trzeba będzie spełnić dwie przesłanki, aby podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolników. Trzeba prowadzić gospodarstwo o powierzchni upraw powyżej jednego hektara, oraz w całości lub przynajmniej w części podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. W takich przypadkach, możemy automatycznie powiedzieć, iż trzeba wykupić niezbędne ubezpieczenia rolnicze.

Jakie ubezpieczenia koniecznie należy wykupić?

Warto także podkreślić, iż obowiązek dotyczy w pewnych zakresach wszystkich rolników. Jednakże jeśli dany rolnik podlegać będzie pod wspomnianą wyżej ustawę, to będzie on obowiązany do wykupienia następujących ubezpieczeń:

  • obowiązkowe OC rolników – które gwarantuje zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich, w toku prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – zapewniające zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, takich jak wichury, ulwy, powodzie, huragany, oraz upadek statku powietrznego.
  • Ubezpieczenie pojazdów rolnych – dotyczy wszystkich rolników, niezależnie od podlegania pod przepisy ustawy. Każdy pojazd poruszający się pod drogach publicznych powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – dotyczy tylko tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. W takim przypadku, powinni oni ubezpieczać co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych.

Kilka tych ubezpieczeń więc jest. Trzeba tutaj umiejętnie dopasować odpowiednie do siebie oferty, tak, aby ogólnie gospodarstwo rolne było zabezpieczone na każdą okoliczność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *