Przemysł i Produkcja

Filtracja zanieczyszczeń wewnętrznych w warsztacie lakierniczym.

Utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług lakierniczych, będzie przede wszystkim uzależnione od czystości wewnętrznej atmosfery roboczej w warsztacie. Szczególnie istotna będzie strefa nakładania lakieru. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której strumień lakieru miesza się z lotnymi zanieczyszczeniami. Będzie to bowiem prowadzić do obniżenia jakości powłoki lakierniczej. W tym celu trzeba będzie wdrożyć odpowiednie systemy filtracji powietrza, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Musimy bowiem pamiętać, iż lotne zanieczyszczenia przedostają się do warsztatu nie tylko z zewnątrz. Całkiem spore ich ilości powstają wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. Dlatego też, należy je skutecznie wyeliminować.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

Oczywiście w pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby do pomieszczeń warsztatowych nie przedostawały się zanieczyszczenia z zewnątrz. Powietrze atmosferyczne jest pełne drobnych zanieczyszczeń, w postaci pyłu i kurzu, które mogą przedostawać się do wnętrza warsztatu poprzez system wentylacji. Dlatego też, należy zastosować odpowiednie filtry, które skutecznie przechwycą wszystkie zanieczyszczenia, co przyczyni się do lepszego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej. Ułatwi nam także pracę związaną z filtracją powietrza wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. Jednym słowem, za jednym zamachem zapewniamy wymianę powietrza wewnątrz warsztatu, oraz dbamy o jego czystość. Podnosi to zarówno komfort pracy dla pracowników, jak również przyczynia się do podniesienia poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

Niezależnie od skuteczności systemu filtracji zanieczyszczeń zewnętrznych, należy pamiętać o filtracji zanieczyszczeń wewnętrznych. Tutaj mamy do czynienia z zanieczyszczeniami, które przedostały się z zewnątrz, oraz powstającymi w pomieszczeniach warsztatowych. Wszystkie elementy betonowe, drewniane, czy tez nawet stalowe z czasem korodują, skutkiem czego kruszą się i powodują powstawanie drobnych zanieczyszczeń lotnych, które przemieszczający się pracownicy będą wzbijać w powietrze. Będą one następnie osiadać na ścianach, sufitach i podłogach, aby po jakimś czasie znów się wzbić i przedostać ostatecznie do strefy roboczej. Aby tego uniknąć musimy zastosować odpowiedniej klasy filtry sufitowe dla zakładu lakierniczego, jak również filtry podłogowe oraz ścienne. Będą one przechwytywać osiadające na nich zanieczyszczenia i wiązać w swoje wewnętrznej strukturze, nie dopuszczając do ich ponownego wzbijania się. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jednakże w zamian uzyskamy wysoki poziom czystości atmosfery wewnętrznej, co przekładać się będzie zarówno na wzrost komfortu pracy, jak i na jakość realizowanych prac lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *