Przemysł i Produkcja

Jak bezpiecznie ładować akumulatory kwasowo ołowiowe?

Ładowanie akumulatorów kwasowo ołowiowych niesie za sobą stosunkowo spore zagrożenie. Jakiekolwiek braki szczelności, awarie w procesie ładowania, mogą doprowadzić do wydzielania się wodoru, który, jak wiadomo jest bardzo niebezpiecznym gazem. Sam w sobie jest bardzo łatwopalny, zaś po zmieszaniu z powietrzem atmosferycznym staje się mieszanką silnie wybuchową.

Tego typu akumulatory są jednak najbardziej spopularyzowane przy eksploatacji elektrycznych wózków widłowych, tak bardzo popularnych na obiektach produkcyjnych oraz magazynowych. Wózki te, w znacznym zakresie usprawniają procesy logistyczne, szczególnie na bardziej rozległych obiektach. Należy więc przedsięwziąć odpowiednie kroki, w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z ładowaniem baterii kwasowo ołowiowych.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni do ładowania baterii trakcyjnych.

Przede wszystkim, musimy zdać sobie sprawę z tego, iż kluczową kwestią jest tutaj przygotowanie odrębnego pomieszczenia do ładowania akumulatorów kwasowo ołowiowych. Tylko odrębne pomieszczenie będzie w stanie zagwarantować nam możliwość wychwycenia ewentualnego wycieku wodoru, i podjęcie związanych z tym, natychmiastowych działań zaradczych. Dlatego też, pomieszczenie akumulatorowni powinno jeszcze dodatkowo być odpowiednie wyposażone. Najważniejszymi elementami wyposażenia będą:

  • Odpowiednie systemy detekcji wodoru – które gwarantują wychwycenie nadmiernego stężenia wodoru w pomieszczeniu i uruchamiają odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
  • Nie iskrząca instalacja elektryczna
  • Dopływ wody bieżącej
  • System wentylacji mechanicznej – uruchamianej w przypadku wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru.

Koniecznością jest także to, aby pomieszczenie miało ściany oraz podłogę pokrytą materiałem kwasoodpornym. W tym celu najczęściej stosowane są odpowiednie płytki ceramiczne, pokryte powierzchniowo materiałami kwasoodpornymi.

Procedury bezpieczeństwa w przypadku wychwycenia nadmiernych stężeń wodoru.

W przypadku kiedy czujniki wykryją, iż w pomieszczeniu gromadzi się duża ilość wodoru, natychmiast uruchamiane są procedury alarmowe. Taki sytuacje będą się zdarzać w przypadku, kiedy dochodzi do jakichkolwiek błędów w pracy prostowników, które przykładowo mogą nie odłączyć dopływu prądu ładowania, do akumulatorów w pełni już naładowanych. W wyniku wzrostu temperatury, obudowa akumulatora ulega rozszczelnienia a na zewnątrz wydziela się wodór.

W chwili wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru uruchamiane są następujące procedury alarmowe:

  • Odcięcie zasilania od prostowników oraz oświetlenia – uruchomienie oświetlenia awaryjnego.
  • Uruchomienie sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej
  • Uruchomienie systemu wentylacji mechanicznej na maksymalną wydajność.

Dzięki podjęciu tych natychmiastowych kroków, w pomieszczeniu dość szybko spada stężenie wodoru, przy czym nie dochodzi do kolejnych wycieków. Możliwe jest podejmowanie działań naprawczych w bezpiecznych warunkach, bez zagrożenia wybuchowego czy też pożarowego.

Podsumowanie

Jednym słowem ładowanie baterii kwasowo ołowiowych wymaga odpowiedniego podejścia przede wszystkim ze względu na poważne zagrożenia związane z tym procesem. Przy odpowiednim jednak przygotowaniu, jest to wszystko jak najbardziej możliwe do osiągnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *