Przemysł i Produkcja

Jak utrzymać wysoki poziom jakości realizacji prac lakierniczych?

Osiągnięcie wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych, wymaga przede wszystkim utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej w warsztatach lakierniczych. Aby do tego doprowadzić niezbędne będą odpowiednie inwestycje w systemy filtracji powietrza. Trzeba tutaj w pierwszej kolejności oczyścić powietrze doprowadzane do warsztatu z zewnątrz, a następnie zająć się także zanieczyszczeniami pochodzenia wewnętrznego. Są to stosunkowo spore koszty, niemniej jednak bez ich poniesienia nie jest możliwe osiągnięcie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac. Ostatecznie, najpoważniejszą inwestycją w tym przypadku, będzie zakup kabiny lakierniczej, czyli dodatkowego, wewnętrznego pomieszczenia, w pełni odizolowanego od reszty warsztatu.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie odpowiednich filtrów na kanałach wlotowych powietrza w systemie wentylacji. Dzięki temu możliwe jest odfiltrowanie stosunkowo sporej ilości zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Co prawda pewna ich część trafi i tak do wnętrza, jednakże tam, będziemy mieć jeszcze inne techniki na ich wychwyt i usunięcie z atmosfery wewnętrznej. Tutaj zaś, powinniśmy dołożyć wszelkich starań do tego, aby w jak największym zakresie usunąć zanieczyszczenia powstające na zewnątrz, które mogłyby przedostawać się do wnętrza warsztatu lakierniczego.

Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego.

Pozostałe po filtracji zewnętrznej zanieczyszczenia, które przedostaną się do wnętrza, oraz zanieczyszczenia, które powstają wewnątrz warsztatu lakierniczego, trzeba będzie wychwycić odrębnymi metodami. W tym zakresie stosowane są odpowiednio przygotowane filtry wewnętrzne. Przede wszystkim są to filtry podłogowe i sufitowe, ale także i ścienne. Zapewniają one przechwytywanie wszystkich lotnych zanieczyszczeń osiadających na ich powierzchni i ich związanie w swojej wewnętrznej strukturze. Dzięki inwestycji w tego typu filtry, możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej. To z kolei będzie przekładać się na jakość realizowanych prac lakierniczych. Jednym słowem trzeba tutaj dołożyć wszelkich starań do tego, aby filtry wewnętrzne były jak najlepszej jakości, a ich rozmieszczenie jak najbardziej przemyślane.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

Ostatecznie, rozwiązaniem najbardziej kosztownym ale jednocześnie najbardziej efektywnym, będzie zakup własnej kabiny lakierniczej. Jest to dodatkowe pomieszczenie wewnątrz warsztatu lakierniczego, które odseparowane od reszty warsztatu, gwarantuje maksymalnie wysoki poziom czystości atmosfery roboczej. Bardzo ważne jest oczywiście w tym przypadku także wyposażenie kabin w zakładach lakierniczych, bowiem nie każda jest tak samo profesjonalnie przygotowana. Dobra kabina lakiernicza powinna dysponować własnym, niezależnym systemem sprężania powietrza oraz jego filtracji. Dzięki temu też, do wnętrz kabiny nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia. Realizowane prace będą stać na bardzo wysokim poziomie jakości, co jest w tym przypadku kwestią wręcz kluczową.
Można więc powiedzieć, iż pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych, zakup kabiny lakierniczej, będzie dla wielu warsztatów kwestią najważniejszą, która pozwoli osiągnąć maksymalnie wysoki poziom efektywności pracy oraz jakości realizowanych powłok lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *