Pompy budowlane

Obniżanie poziomu wody gruntowej.

Bardzo często w trakcie realizowania wszelkiego rodzaju prac budowlanych, dochodzi do sytuacji, kiedy koniecznością staje się obniżenie poziomu wody gruntowej na danym terenie, na czas realizacji konkretnych robót. Ma to miejsce najczęściej w przypadku, kiedy roboty będą realizowane na terenie podmokłych. Zdecydowanie najczęściej takie sytuacje zdarzają się podczas robót związanych z budową nowych dróg, autostrad czy też linii kolejowych. Oczywiście tego typu sytuacje, będą się także zdarzać w przypadku prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, jezior czy też sztucznych zbiorników oraz cieków wodnych. W takich przypadkach, zachodzi konieczność zastosowania igłofiltrów, które na chwilę obecną stanowią najlepsze rozwiązanie w tym zakresie.

Budowa instalacji igłofiltrowej.

Aby odwadnianie terenów podmokłych, o wysokim poziomie wody gruntowej, stało się możliwe, należy zastosować instalację igłofiltrową. Kluczową kwestią będzie tutaj prawidłowy dobór poszczególnych elementów instalacji, ich dopasowanie względem siebie, oraz do zakresu realizowanych prac. Należy umiejętnie dobrać poszczególne elementy instalacji, aby zapewniała ona nam maksymalny poziom wydajności odsysania wody gruntowej i jej odprowadzania na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Instalacja igłofiltrowa, składa się z trzech podstawowych elementów a są to:

  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. To on odpowiada za wytworzenie podciśnienia w instalacji, dzięki czemu możliwe będzie zasysanie wody gruntowej.
  • Kolektory ssawne – czyli element pośredniczący pomiędzy agregatem pompowym a samymi igłofiltrami.
  • Igłofiltry – czyli specjalne rury PCV, które z jednej strony będą zakończone perforowaną częścią roboczą, a z drugiej będą podłączone do kolektorów. Kluczowe jest tutaj to, aby igłofiltry były prawidłowo zamontowane w gruncie, na odpowiedniej głębokości, co pozwoli na skuteczne obniżenie poziomu wody gruntowej na terenie objętym robotami ziemnymi.

Prawidłowy montaż igłofiltrów.

Musimy tutaj pamiętać, iż kluczową rolę w przypadku odwadniania tą technologią, odgrywa prawidłowy montaż igłofiltrów w gruncie. Należy tak przeprowadzić cały proces, aby ostatecznie, igłofiltry znalazły się na głębokości około pół metra większej, niż głębokość prowadzonych robót. Należy je także umieścić w okoli 0,5-1 metra od siebie (w zależności od ilości napływającej wody gruntowej). Dzięki temu, zgodnie z przedstawionym schematem na graficie, tworzy się zapora odprowadzająca wodę gruntową. Wytwarza się swego rodzaju lej depresyjny, dzięki czemu, na terenie objętym robotami, woda gruntowa czasowo nie występuje.

Oczywiście bardzo istotne będzie prawidłowe dobranie poszczególnych elementów względem siebie, aby cała instalacja mogła pracować na maksymalnie wysokim poziomie wydajności. Ostatecznie chodzi bowiem o to, aby woda gruntowa nie stanowiła przeszkody w zakresie realizacji konkretnych prac budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *