Przemysł i Produkcja

Systemy detekcji wodoru w pomieszczeniach akumulatorowni

Jednym ze zdecydowanie największych zagrożeń w trakcie ładowania akumulatorów opartych o ołowiane ogniwa galwaniczne zalane roztworem kwasu siarkowego, jest wydzielający się w trakcie ich ładowania wodór. W związku z tym też, koniecznością jest tutaj sprawne wychwytywanie nadmiernego stężenia poprzez profesjonalne systemy detekcji wodoru, oraz wentylacja pomieszczenia akumulatorowni. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż wodór to gaz o skrajnie wysokim poziomie łatwopalności, a w połączeniu z powietrzem staje się mieszanką wybuchową. W celach bezpieczeństwa należy więc zadbać o możliwość wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru oraz o jego natychmiastowe usuwanie z pomieszczenia ładowania baterii trakcyjnych.

Akumulatory ołowiane i ich ładowanie.

W pierwszej kolejności warto zacząć od tego, iż wspomniane przez nas baterie zbudowane na bazie ołowianych ogniw galwanicznych zalanych roztworem kwasu siarkowego są niezwykle popularnym rozwiązaniem. Swoje zastosowanie znajdują w samochodach osobowych i ciężarowych, jak również we wszelkiego rodzaju wózkach widłowych.

Ładowanie wspomnianych już wyżej akumulatorów jest bez wątpienia procesem, w którym może dojść do pojawienia się wyższych stężeń wodoru. Kluczowe więc ze względu bezpieczeństwa jest natychmiastowe jego usuwanie z otoczenia, celem minimalizacji ryzyka wystąpienia pożaru, wybuchu, czy też zatrucia u pracowników przebywających w bezpośrednim otoczeniu. W tym celu, we wszystkich pomieszczeniach, gdzie mogą wystąpić wyższe stężenia wodoru, koniecznością do zastosowania są profesjonale systemy detekcji wodoru wraz z jego automatycznym usuwaniem z otoczenia. Odpowiednia instalacja z detektorem będzie automatycznie wychwytywać nadmierne stężenia, i uruchamiać wentylację pomieszczenia w celu minimalizacji zagrożenia.

Pomieszczenia akumulatorowni.

Bardzo ważna będzie także to, aby pomieszczenia, w których realizowany jest proces ładowania akumulatorów ołowianych, były odseparowane od pozostałych pomieszczeń i zabudowań. Niedopuszczalnym jest, aby akumulatory te były ładowane bezpośrednio w przestrzeni produkcyjnej, gdyż w takich okolicznościach, bardzo łatwo jest o zapłon jeśli dojdzie do rozszczelnienia akumulatorów i wydzielania się wodoru. W tym przypadku, koniecznością jest zastosowanie odrębnego pomieszczenia, gdzie wdrożone będą niezbędne systemy detekcji wodoru. Dzięki temu, w sytuacji nadmiernego stężenia, będzie uruchamiana dodatkowo wentylacja mechaniczna, której zadaniem będzie usunięcie wodoru z pomieszczenia, co przełoży się na wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego.

Podsumowanie

Trzeba tutaj więc pamiętać przede wszystkim o tym, iż wszędzie tam, gdzie może dojść do wydzielania się wodoru w dużych ilościach i stężeniach, zachodzić będzie tez konieczność realizacji detekcji wodoru oraz jego natychmiastowego usuwania, aby zagwarantować maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa w całym obiekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *