Ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego
Pozostałe

Ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego.

Umiejętnie dobrane ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego to bardzo ważna kwestia. Dzięki posiadaniu odpowiednio dobranej polisy ubezpieczeniowej gospodarstwa rolniczego, można prowadzić gospodarstwo o wiele bardziej bezpiecznie. Nawet jeśli dojdzie do jakichkolwiek zdarzeń losowych, które mogłyby w innych okolicznościach narazić rolnika na poważne straty finansowe. Dlatego też, odpowiednie ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego powinno być priorytetem dla większości rolników. Tym bardziej, iż wiele gospodarstw będzie obowiązana do wykupienia polisy ubezpieczenia rolniczego, co reguluje odpowiednia ustawa, której także się dziś przyjrzymy.

Kiedy ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 23 maja 2003 roku, niektóre gospodarstwa mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Warunki, które trzeba spełnić, aby ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego było obowiązkowe są następujące:

  • Rolnik powinien być osobą fizyczną
  • Areał upraw rolnych w gospodarstwie powinien być większy niż 1 ha.
  • Gospodarstwo powinno rozliczać się przynajmniej w części podatkiem rolnym.

Wynika z tego jasno, iż mniejsze gospodarstwa, oraz te, które prowadzą działalność w oparciu o inne przepisy (np. spółdzielnie rolne), nie muszą wykupić wspomnianych polis ubezpieczeniowych. Mniejsze gospodarstwa mają w tym zakresie pełną swobodę, zaś pozostałe podmioty, będą podlegać ubezpieczeniu według innych przepisów.

Jakie ubezpieczenie należy wykupić?

Jeśli dane gospodarstwo podlegać będzie pod obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego, trzeba będzie wykupić dwa rodzaje ubezpieczeń. Będą to:

  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego – zapewniające ochronę w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich w trakcie realizacji prac gospodarskich. W takich bowiem sytuacjach, należy wypłacić osobom poszkodowanym zadośćuczynienie. Posiadając ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego, wypłatą zadośćuczynienia będzie zajmować się ubezpieczalnia.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarskich – zapewniające wypłatę odszkodowania na wypadek zdarzeń losowych w wyniku których dojdzie do zniszczenia zabudowań gospodarskich. Chodzi tutaj o sytuacje takie jak huragany, uderzenia pioruny, nawałnice, trąby powietrzne, powodzie, gradobicia, a także upadek samolotu. Dzięki tej formie ubezpieczenia, gospodarstwo jest zabezpieczone na tego typu okoliczności i zawsze odzyska odszkodowanie od ubezpieczalni.

Podsumowanie.

Trzeba tutaj więc podkreślić, iż obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego to w większości przypadków bardzo dobre i korzystne rozwiązanie, dzięki któremu rolnik jest zabezpieczony na różne okoliczności. Należy zwrócić też uwagę na fakt, iż nawet w przypadku, kiedy nie jest ono obowiązkowe, warto się zdecydować, gdyż dobry poziom ochrony ubezpieczeniowe, będzie dla każdego rolnika dobrym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *