Ubezpieczenie OC
Pozostałe

Ubezpieczenie OC dla rolników.

Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń, jakim podlegają wszystkie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni areału użytkowego powyżej 1ha, jest ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich, które powstały w wyniku prowadzonej działalności rolniczej. Każdy rolnik spełniający przesłanki do ubezpieczenia, obowiązany jest podpisać umowę z ubezpieczalnią najpóźniej w dniu przejęcia gospodarstwa rolnego. Umowa zawierana jest na rok i należy ją każdego roku przedłużyć poprzez podpisanie nowej, niekoniecznie z poprzednim ubezpieczycielem. Zobaczmy dlaczego OC dla rolnika jest takie ważne, i w jakich okolicznościach będzie wywierać korzystny wpływ na prowadzoną działalność rolniczą.

Istota obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolnika.

W pierwszej kolejności powinniśmy sobie zdać sprawę z faktu tego, iż w toku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w wyniku prowadzonych prac, zarówno rolnik, jak i osoby wykonujące poszczególne prace w jego imieniu, mogą przyczynić się do nieumyślnego powstania szkody osób trzecich. Ważnym tutaj jest, aby szkoda powstała w wyniku bezpośredniego prowadzenia prac, lub też w wyniku zaniechania wykonania pewnych czynności. Jeśli poszkodowanemu z tytułu doznanej szkody należne będzie zadośćuczynienie, wtedy jego koszty pokryje ubezpieczalnia.

Można tutaj więc powiedzieć, iż obowiązkowe OC dla rolników jest rozwiązaniem korzystnym, bowiem w zamian za roczną opłatę z tytułu OC, przenosi koszty naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim na ubezpieczalnię. Wiadomo przecież, iż bardzo często naprawienie takich szkód z własnej kieszenie jest nierealne przez wzgląd na prozaiczny brak wolnych środków finansowych. Dlatego też, warto wybrać jak najbardziej korzystną ofertę ubezpieczenia OC, nawet jeśli miałoby być ono nieco droższe. Tak czy siak, w skali roku składka nie będzie aż tak wygórowana, zaś korzyści płynące z tego tytułu w razie jakichkolwiek wydarzeń mogą się okazać niewspółmiernie wysokie.

Przypadki, w których może być niezbędne ubezpieczenie OC dla rolnika.

Warto byłoby tutaj także wyszczególnić sobie poszczególne sytuacje, w wyniku których dojdzie do poszkodowania osób trzecich a z tego tytułu, koniecznym będzie wypłata zadośćuczynienia. Mogą to być różne sytuacje, począwszy od tego, kiedy w trakcie pracy w polu, czy też dojazdu na pole dojdzie do kolizji pojazdu rolniczego z innym pojazdem osobowym.

W zasadzie to zdarzenie zbliżone do zwykłej kolizji drogowej, wobec czego z myślą o takich sytuacjach wprowadzono obowiązkowe OC dla rolników. Do szkody na rzecz osoby trzeciej może także dojść na przykład w przypadku, kiedy deska spadająca z dachu spowoduje uszczerbek na zdrowiu pracownika. W tej sytuacji, doszło do powstania szkody przez zaniechania działań polegających na naprawie dachu. Tutaj także konieczne będzie wypłacenie zadośćuczynienia, które będzie pokryte z ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *