Porady dla ogrodników

Zwalczanie owadów w ogrodach

Mówiliśmy już wcześniej nieco ogólniej o zagrożeniach związanych z szkodnikami ogrodowymi, niemniej jednak jest to temat tak rozległy, iż warto poświęcić mu nieco więcej uwagi. Dlatego też, postanowiliśmy dwa kolejne wpisy poświęcić temu zagadnieniu, przy czym dziś skupimy się na owadach. Mogą one bowiem być bardzo uciążliwymi lokatorami w naszym ogrodzie, nie tylko negatywnie wpływając na rozwój roślin, czy też nawet ich niszczenie. Mogą także być niebezpieczne dla nas samych, przez wzgląd na skłonność do kąsania człowieka, wobec czego ich pozbycie się z naszych ogrodów powinno być jak najbardziej wskazane.

Występowanie szkodliwych owadów w ogrodach.

Przede wszystkim warto sobie tutaj uświadomić, o jakiego rodzaju owadach mówimy. Do najpoważniejszych i najgroźniejszych należy tutaj bez wątpienia zaliczyć:

  • Muchy – roznoszące zarazki i choroby
  • Komary – żywiące się naszą krwią, jednocześnie mogące także roznosić poważniejsze choroby zakaźne
  • Osy i szerszenie – będące zagrożeniem dla pożytecznych i zapylających nasze rośliny pszczół. Co gorsza ich ukąszenia są bardzo kłopotliwe, a w przypadku uczulenia mogą być wyjątkowo niebezpieczne dla człowieka.
  • Mrówki – które potrafią w jedną noc wynieść wszystkie nasiona z dopiero co zasadzonej grządki. Robiące szczeliny nawet w naszych zabudowaniach mieszkalnych.

Jednym słowem mamy do czynienia z dość sporą ilością wszelkiego rodzaju niebezpiecznych owadów, których warto się pozbyć, zanim zaczną wyrządzać nam jakiekolwiek szkody. W tym celu trzeba będzie zaopatrzyć się w odpowiednie owadobójcze środki ochrony roślin, które dystrybuowane będą nie tylko przez sklepy ogrodnicze ale także przez sklepy z chemikaliami. Warto przy tym pamiętać, iż używanie tego typu środków chemicznych wymagać będzie od nas odpowiedniej ilości uwagi, gdyż wraz ze zwalczaniem szkodliwych owadów, moglibyśmy wyrządzić krzywdę sobie, czy też naszym zwierzętom domowym. Warto więc podczas stosowania tego typu środków stosować odpowiednia odzież ochronną, wyszczególnioną każdorazowo na opakowaniu.

Kilka uwag odnośnie zwalczania owadów.

Jednym z najważniejszych aspektów wpływających na skuteczność naszych działań będzie to, aby w pierwszej kolejności prawidłowo ocenić rodzaj występujących owadów oraz ich liczebność. W stosunku do tych informacji możemy dobrać odpowiedni środek owadobójczy, aby nasze rośliny były w ogrodzie jak najbardziej bezpieczne. W trakcie kiedy realizowane będzie zwalczanie mrówek preparatem Mrówkotox, warto zwrócić uwagę, aby niepotrzebnie nie dostał się on w bezpośrednie sąsiedztwo naszych roślin ogrodowych, gdyż jako substancja chemiczna, mógłby wywołać u naszych roślin działania niepożądane. Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy zachować uwagę i ostrożność, gdyż wszelkie środki trujące do owadów, mogą być potencjalnie niebezpieczne dla naszych roślin, a także dla zwierząt czy też nawet nas samych. Należy tutaj zachować wszystkie, wyszczególnione na opakowaniu środki ostrożności, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia, do poziomu jak najmniejszego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *