Materiały budowlane

Materiały geosyntetyczne i ich zastosowanie

Przemysł budownictwa techniczne, na chwilę obecną wykorzystuje coraz więcej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam osiągnąć o wiele wyższy poziom efektywności w pracy. Jednymi z najbardziej popularnych obecnie materiałów są zaś geosyntetyki, które wyraźnie przyczyniają się do podniesienia jakości realizowanych prac, oraz ich trwałości. Wpływają także w dużym zakresie na to, iż konstrukcje budowlane stają się bardziej odporne na obciążenia eksploatacyjne. Można więc powiedzieć, iż geosyntetyki, to obecnie materiały wręcz niezbędne w budownictwie technicznym.

Czym są materiały geosyntetyczne?

Przede wszystkim, warto sobie tutaj od razu wyjaśnić, czym owe geosyntetyki są. To materiały wytwarzane z włókien polimerowych, stosowane głównie w inżynierii budowlanej. Mogą być one także wytwarzane z granulatu polimerowego, pochodzącego w pełni z recyklingu. Możliwe jest więc osiągnięcie w przypadku ich produkcji sporego poziomu ekologiczności.

Geosyntetyki wbudowywane są w podłoże gruntowe, zapewniając nam zmianę jego właściwości poprzez dodatkową stabilizacją czy też zbrojenie. Bardzo często ich zastosowanie jest wynikiem konieczności rozwiązania pewnych problemów i trudności geotechnicznych. Tego typu rozwiązania sprawdzają się najczęściej w przypadku zbrojenia warstw podbudowy w trakcie realizacji budowy nowych dróg, autostrad, czy też linii kolejowych. Generalnie rzecz biorąc, materiały geosyntetyczne, mają za zadanie wzmocnić strukturę realizowanych inwestycji budowlanych, ograniczając tym samym ich koszty eksploatacyjne w przyszłości. Trwalsza struktura to dłuższy okres eksploatacji bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych.

Gdzie stosowane są geosyntetyki?

Przede wszystkim w budownictwie drogowym i kolejowym. Niemniej jednak znajdziemy także liczne inne zastosowania materiałów geosyntetycznych. Zdecydowanie najczęściej, możemy się zetknąć z stosowaniem geosyntetyków w następujących przypadkach:

  • Budowa dróg, autostrad i linii kolejowych.
  • Budowa wszelkich placów manewrowych, lotnisk, parkingów.
  • Zabezpieczanie stromych skarp i nasypów przed ich osuwaniem się.
  • Zabezpieczanie zboczy nasypów, wałów przeciwpowodziowych przed erozją i wypłukiwaniem do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności.
  • Budowa murów oporowych, barier wodnych itp.

Mamy więc do czynienia z dość szerokim i powszechnym zastosowaniem materiałów syntetycznych w inżynierii budowlanej. W zasadzie, można powiedzieć, iż współcześnie, geosyntetyki można zastosować praktycznie przy każdej realizacji inwestycji budowlanej. Możliwe jest także ich zastosowanie podczas realizacji wszelkich prac związanych z wykańczaniem obejścia naszych domów i ogrodów. Są to więc materiały o wszechstronnym zastosowaniu, przy czym zawsze podnoszą znacznie trwałość realizowanych konstrukcji budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *